Вакуумен прекъсвач за високо напрежение на открито