R & D сила

Техническа здравина

Акредитирана лаборатория чрез одит на CNAS.
Създайте стандартен проект (стандарти за измерване на ток и волтметър).
Преминете системата за управление на измерванията AAA.
Създайте професионална стая за измерване за точни размери.
Въведено в употреба интелигентно оборудване за контрол на тока и напрежението.
Въвеждане в експлоатация на енергодисперсивен флуоресцентен спектрометър.

Тествайте способността си

Понастоящем има: тест за включване и изключване на променлив ток, тест за живот на променлив ток, тест за надеждност, тест за повреда при пламък, EMC тест, изчерпателен тест за характеристики, тест за устойчивост на висока и ниска температура и висока температура, тест за променлива и постоянна влажна топлина, тест за налягане на топката , Тестове за изтичане и стареене, тест за падане и вибрации, ултразвуково изследване без разрушаване, тест за механични свойства на пластмаса, тест за забавяне на горенето и електрически свойства, тест за анализ на въглерод и сяра, тест за металографски анализ, тест за солен спрей, рентгенов флуоресцентен спектър тест, тест за огъване с двойно съотношение на златото, тест за загуба на желязо от силиконова стоманена ламарина, тест за химически анализ.

RD2
RD1